Alfredo Erias©
RETRATO / PORTRAIT
DEBUXO /
DIBUJO / DRAWING

 

CHARLIE CHAPLIN LUIS MONTEAGUDO GARCIA JEAN-PAUL SARTRE
     
GONZALO TORRENTE BALLESTER ALVARO CUNQUEIRO JESUS NUÑEZ FERNANDEZ
     
FRANCISCO VALES VILLAMARIN FRANCISCO VALES VILLAMARIN FRANCISCO VALES VILLAMARIN
     
FRANCISCO VALES VILLAMARIN MARIA MORANDEIRA (TABEAIO, CARRAL) MARIA MORANDEIRA (TABEAIO, CARRAL)
     
PABLO ERIAS GAREA ANTONIO ERIAS VALES FELIPE ERIAS MORANDEIRA
     
ALBERTO ERIAS MORANDEIRA DANIEL FERNANDEZ ILLOBRE GENARO ERIAS VALES
     
GENARO ERIAS VALES JOSE LUIS -CHEFI- JOSE DA PATIÑA (PADERNE, CESURAS)
     
RAMON PIÑEIRO JUAN Mª GARCIA OTERO RAMON ASTRAY
     
CARMEN DE CLAUDINO (PRESEDO-ABEGONDO) FRANCISCO MACEIRA QUINTIAN CEGO DE COMPOSTELA
     
COSTUREIRA FUMADOR DE HERBA EDUARDO MUÑOZ VALES
     
 
  JOSE DE ROEL (PRESEDO-ABEGONDO) JOSE M FRANCO FARIÑA
     
MOZA DE BETANZOS LUIS MONTEAGUDO GARCIA MOZA ESPERANDO
     
O VELLO MIÑO O XANOCAS JEAN-PAUL SARTRE
     
MOZA DE COMPOSTELA (I) MOZA DE COMPOSTELA (II) COSTEIRAS (LEIRO-ABEGONDO)
     
CARMEN DE CLAUDINO (PRESEDO-ABEGONDO) CELESTINO POZA JOSE da Casa de Sixto
     
< < <