LIBROS
 

Como director do ANUARIO BRIGANTINO (editado polo concello de BETANZOS, A CORUÑA), revista de investigación histórica, artística, literaria e antropolóxica de ámbito galego, dirixiu desde 1983, 31 números...

Dirixiu a edición facsímil do primeiro periódico de Betanzos, EL CENSOR (1883), realizada polo concello de Betanzos en 1994.

Dirixiu a edición facsímil (e é autor da introdución) da Historia de la Ciudad de Betanzos, de Manuel Martínez Santiso (1892), publicada pola Deputación Provincial da Coruña en 1987.

É autor do libro, O Arquivo Fotográfico Selgas, que editou o concello de Betanzos en 1990 como complemento dunha mostra fotográfica, da que A. E. foi o organizador.

É autor do libro, Vales Villamarín: lembranza no centenario do seu nacemento, editado polo concello de Betanzos en 1991, como parte dos actos de inauguración da «Sala Cronista Vales Villamarín» no Arquivo Municipal de Betanzos.

É coautor e coordenador do libro, El Globo de Betanzos. Madrid, Goya Stela, 1996.

É coautor do libro, O Cinematógrafo en Betanzos (1897-1951), editado pola Deputación Provincial da Coruña en 1997. Foi o 1º premio de 1993 do concurso que anualmente realiza a Federación Galega de Cineclubes sobre a Historia da Galicia Cinematográfica.

Realizou (en colabración) a edición do libro, Contos e poemas de Manuel Roel: un autor ignorado, publicado polo concello de Betanzos en 1998.

Realizou (en colabración) a edición do libro, Obra en galego de Xesús Calviño de Castro, publicado polo concello de Betanzos en 1999.

É coautor (e autor da Introdución) do libro, Betanzos fotográfico: imaxes dos séculos XIX e XX, editado polo concello de Betanzos, 2001.

É coautor do libro,  A Memoria de Betanzos da colección «Álbum de Postais». Vigo, Xerais, 2003.

É autor do libro, En Betanzos, editado por Biblos, Betanzos, 2013.

É autor do libro, Iconografía de las tres iglesias góticas de Betanzos: San Francisco, Santa María do Azougue y Santiago. Briga Edicións & Xunta de Galicia, Betanzos, 2014.

<<<<<<<<<<<