ARQUIVOS, BIBLIOTECA, MUSEOS
 

-«Rehaciendo el Archivo» (Programa de Fiestas Patronales de Betanzos, 1984).

-«O Arquivo Municipal de Betanzos e outros máis da cidade: estado da súa organización en decembro de 1986" (Anuario Brigantino 1986).

-«Bases para a construcción dun cadro de clasificación de fondos dun arquivo municipal» (Anuario Brigantino 1988).

-«A Xunta Municipal de Asociados» (Anuario Brigantino 1988), en colaboración.

-«Coordenación da organización de Arquivos Municipais da Coruña e Lugo» (Anuario Brigantino 1989).

-«Inventario do Arquivo Parroquial da Igrexa de Santiago de Betanzos, do seu anexo S. Martín de Bravío e das adscritas Capela de S. Roque e igrexa conventual de Santo Domingo» (Anuario Brigantino 1989).

-«52 arquivos municipais de Galicia: Algúns datos para a esperanza» (Anuario Brigantino 1992).

-«O Arquivo do Hospital de San Antonio da cidade de Betanzos» (Anuario Brigantino 1990), en colaboración.

-«A “EDUCACIÓN” no Arquivo Municipal de Betanzos e no Museo das Mariñas» (Murguía: Revista Galega de Historia, nº 27-28 xaneiro-decembro 2013).

-«A Biblioteca Pública Municipal «Castelao» é de todos» (Programa de Fiestas Patronales, 1983).

-«A Biblioteca Pública Municipal «Castelao» de Betanzos no ano 1986" (Anuario Brigantino 1986).

-«Actividades do Museo das Mariñas no ano 1987» (Anuario Brigantino 1987).

-«O Museo das Mariñas: ideas para renacer» (Anuario Brigantino 1988).

-«Fundamentos para unha rede de Arquivos Municipais de Galicia, desde as experiencias dos arquivos de Betanzos e A Coruña». En colaboración. Actas do IV CONGRESO DE ANABAD, celebrado na Coruña do 25 ó 28 de maio de 1988.

-«A cooperación desde un arquivo municipal: o caso de Betanzos». En colaboración. Actas das II XORNADAS DE ANABAD GALICIA celebradas na Coruña do 24 ó 26 de abril de 1997.

-«Publicacións periódicas de Betanzos no Arquivo Municipal» (en colaboración). Concello de Betanzos, 1999.

-«O Museo das Mariñas: unha visita necesaria. Programa da X Feira Franca Medieval de Betanzos». Concello de Betanzos, 2007.

-«O Inferno no Pórtico». Programa da VIII Feira Franca Medieval de Betanzos, 2005.

-«Museo das Mariñas (de Betanzos) (I)». Anuario Brigantino 2011.

-«Museo das Mariñas (de Betanzos) (II): Capiteis do destruido «moesteiro» de San Francisco e outros restos do desastre». Anuario Brigantino 2012.

-«Museo das Mariñas (de Betanzos) (III): Porta da Arca das tres chaves do Hospital de San Antonio de Padua, de Betanzos, coa representación dos seus fundadores». Anuario Brigantino 2013.

<<<<<<<<<<<