IDADE MEDIA
-"Afonso de Carvallido": un "mercador" betanceiro do s. XV cabecilla dos irmandiños" (Anuario Brigantino 1984).
-"Xente da Baixa Idade Media (I): sete mulleres con rollo" (Anuario Brigantino 1987).
-"Xente da Baixa Idade Media (II)" (Anuario Brigantino 1988).
-"Xente da Baixa Idade Media (III): Sancha Rodríguez, muller de Andrade, e Nuño Freire, Mestre de Christus" (Anuario Brigantino 1991).
-"Xente da Baixa Idade Media (IV): Un Santiago Pelegrín, notarios, xurados e outros máis de Betanzos" (Anuario Brigantino 1992).
-"Santiago peregrino [de Betanzos, s. XIV]" (Catálogo da exposición Santiago Camino de Europa: Culto y Cultura en la Peregrinación a Compostela, Galicia no Tempo, 1993).
-"As laudas sepulcrais de San Francisco da Coruña (I). (En colaboración) (Anuario Brigantino 1994).
-"As laudas sepulcrais de San Francisco da Coruña (II). (En colaboración) (Anuario Brigantino 1998).
-"La eterna caza del jabalí" (Anuario Brigantino 1999, nº 22).
-"El jabalí dios y el jabalí demonio en los sepulcros galaicoportugueses del siglo XIV" (Actas do Congreso, "La caza en la edad media", Universidad de Valladolid, 2002).
-"O calendario medieval da igrexa de Santa María do Azougue: un achegamento ás súas imaxes" (Anuario Brigantino 2004, nº 27).

-VÍDEO de HORACIO VAZQUEZ (música propia) sobre o CALENDARIO DE BETANZOS

-"Un tema iconográfico da Idade Media: a caza do porco bravo". Actas do II Simposio de Estudios Humanísticos (De culturas, lenguas y tradiciones). Universidade da Coruña, 2006.
-"A conformación dunha moda burguesa na Galicia baixomedieval segundo a escultura funeraria". Catálogo da exposición: Os capítulos da Irmandade: Peregrinación e conflito social na Galicia do século XV. Xunta de Galicia, Consellería de Innovación e Industria, 2006.
-"Na igrexa de San Francisco de Betanzos: unha representación cósmica do ano, restos dun calendario agrícola, algúns artesáns e retratos dos Andrade" (Anuario Brigantino 2008, nº 31).
-"O home que vomita ramas (green man ou home verde, Santiago o Verde...), e algunhas figuras de resucitados da Galicia Medieval:
reflexións a partir de algúns casos"
(Anuario Brigantino 2009, nº 32).
-"Iconografía dos canzorros das tres igrexas góticas de Betanzos" (Anuario Brigantino 2010, nº 33).

-Museo das Mariñas (de Betanzos) (II): Capiteis do destruido «moesteiro» de San Francisco e outros restos do desastre. Anuario Brigantino 2012.

-«Iconografía da cruz nas tres igrexas góticas de Betanzos. Actas do IIIº Congreso Galego sobre «Cruceiros e Cruces de Pedra», celebrado en Lugo. Pontevedra, editor: E. F. de la Cigoña, 2012.

-«Clara Sanches: muller dun irmandiño». Programa da XVI Feira Franca Medieval de Betanzos. Concello de Betanzos, 2013.

-«El jabalí emblemático en los dominios de Andrade». En: El Golfo Ártabro: fragmentos de historia litoral y patrimonio, editado por V. Alonso, A. R. Colmenero e A. Goy. Universidade da Coruña, nº 154, 2014.

<<<<<<<<<<<