Idade MODERNA e CONTEMPORÁNEA

 

-"Algunos aspectos de la economía agraria a través de los inventarios post mortem en la comarca compostelana (1750-59): los cereales, el estiércol y el ganado" (Boletín de la Real Academia Gallega, 1976).
-"Semblanza del artista Jesús Núñez" (Anuario Brigantino 1981).
-"A chegada do ferrocarril a Betanzos" (Anuario Brigantino 1983).
-"As augadoras de Betanzos e a súa desaparición" (Anuario Brigantino 1983).
-"A inscrición da Porta da Ponte Nova" (Anuario Brigantino 1984).
-"As rúas de Betanzos: Introducción ó seu coñecemento" (Anuario Brigantino 1985).
-"O marco xurisdiccional na antiga provincia de Betanzos", en colaboración (Anuario Brigantino 1989).
-"Un caso de privatización de montes veciñais nas Mariñas de Betanzos (1848-1854) (Anuario Brigantino 1993).
-"Artesáns, autónomos e obreiros vistos a través dos padróns de habitantes: 1840-1936". VI Coloquio Galaico-Minhoto. Ourense, 1996.
-"Fidalgos das Mariñas: os Leis de Lema e Mondoi" (Anuario Brigantino 1996). E "Addenda sobre "os Leis"" (Anuario Brigantino 1997).
-"Evolución dos nomes da rúas nunha cidade antiga de Galicia: Betanzos" (Anuario Brigantino 1995).
-En colaboración con Xosé Mª Veiga (XII-2000), "Betanzos, el momento histórico", (relativo á cidade e antiga provincia) dentro do volume, EL REINO DE GALICIA EN LA EPOCA DEL EMPERADOR CARLOS V, coordenado polo Cronista de Galicia, D. Antonio Eiras Roel e editado pola Xunta de Galicia. Unha versión moito máis ampla co título, "Betanzos y su provincia en la época del Emperador Carlos V" publicouse no Anuario Brigantino 2002.
-"Estructura socioprofesional de Betanzos (1840-1936)" (Anuario Brigantino 2000).
-"Unha viaxe polo Betanzos da Segunda República: proclamación, anticlericalismo e vinganza". (Anuario Brigantino 2001).
-"De Presedo a Betanzos: viaxe pola memoria dun alumno (1969-75) do Instituto "Francisco Aguiar"". Instituto "Francisco Aguiar" de Betanzos, 2002, 50 aniversario.
-En colaboración con Xosé Mª Veiga, "Francisco Javier Martínez Santiso (I): "inteligente de obras"" (Anuario Brigantino 2003, nº 26).

-"Lembranza da capela de San Roque" (Anuario Brigantino 2005, nº 28).

-En colaboración con Xosé Mª Veiga, "Francisco Javier Martínez Santiso (II): «inteligente de obras» e artista" (Anuario Brigantino 2006, nº 29).
"O San Roque de Betanzos, o Globo e os Caneiros". Tempos de Festa en Galicia. A Coruña, Fundación Caixa Galicia, 2008, v. II.

<<<<<<<<<<<