PREHISTORIA E MUNDO ANTIGO

 
-"Horno tardorromano en Callobre" (Brigantium, 1982).
-"O berce, ara romana de Vilacova" (Anuario Brigantino 1984).
-"O xacemento arqueolóxico de Paleo (Carral): dun machado de época megalítica a unha necrópole tardorromana e/ou altomedieval" (Anuario Brigantino 1990).
-"As Travesas (Vigo, Paderne): unha estación rupestre nas Mariñas de Betanzos". En colaboración con Andrés Pena Graña (Anuario Brigantino 1994).
O ancestral Camiño de peregrinación ó Fin do Mundo: na procura do deus do Alén, Briareo / Berobreo / Breogán / Hércules / Santiago... En colaboración con Andrés Pena Graña (Anuario Brigantino 2006).

-«Reflexións sobre o Camiño do Fin do Mundo». Actas do IIº Congreso Galego sobre «Cruceiros e Cruces de Pedra», Pontevedra, editor: E. F. de la Cigoña, 2010.