CABALEIROS consta dun estudio, en galego e castelán, e 14 láminas, con 37 cabaleiros de Galicia da Baixa Idade Media (os máis importantes) debuxados cos seus correspondentes escudos e, en ocasións, tamén co seu sepulcro. As láminas teñen o seguinte contido:

  1.- Betanzos, s. XIV. Os irmáns Iohan Freyre de Andrade, Nuño Freyre de Andrade e Fernán Pérez de Andrade.
  2.- Betanzos (S. Francisco), s. XV. Aras Pardo; cabaleiro da familia Figueiroa, e o alabardeiro Pero Fernandes de Párega.
  3.- Santiago de Compostela (San Domingos de Bonaval). "Fernán Caao de Cordido" "o vello" (s. XIV) e "o mozo" (s. XV).
  4.- Xoán do Campo (Santiago, Bonaval), s. XV. Nuño Freyre de Andrade "o mao" (Monfero, 1431). Ares Vázquez de Vaamonde (Sobrado, s. XV).
  5.- Diego Esquío (Neda, 1430) e Rodrigo Esquío (Xubia, Narón, s. XV).
  6.- Fernán Pérez de Andrade "o mozo" (Monfero, 1470), o seu fillo Diego de Andrade (Monfero, 1492) e o seu neto Fernando de Andrade (Pontedeume, 1540).
  7.- Lugo, S. Francisco, s. XV. Pedro Fernández de Bolaño e Rodrigo Afonso de Saavedra.
  8.- Fernán Díaz de Ribadeneira (Lugo, Santo Domingo, s. XV) e un cabaleiro descoñecido (Lugo, s. XVI).
  9.- Diego García de Ulloa (Vilar de Donas, Palas de Rei, 1410), Diego de Lemos (Ferreira de Pantón, 1460) e Frey Álvaro de Quiroga (O Incio, s. XV).
  10.- Cabaleiros do s. XII-XIII (San Pedro de Rocas, Esgos, Ourense).
  11.- Ribadavia (Santo Domingo). Lourenzo Ares Loureiro (?), s. XIV; cabaleiro da familia Maldonado (s. XIV), e Pedro Vázquez de Puga (s. XVI).
  12.- Gonzalo de Puga (Ourense, S. Francisco, 1512), Juan de Noboa (Ourense, San Francisco, s. XVI) e Nuño González de Puga (Allariz, s. XVI).
  13.- Pontevedra (S. Francisco): Payo Gómez Charino (1295) e un cabaleiro descoñecido (s. XV).
  14.- Pontevedra, Santo Domingo, s. XV: Diego Álvarez de Soutomaior e Sueiro Gómez de Soutomaior. Tui, Santo Domingo, s. XV: un Soutomaior.


"CABALEIROS" (CABALLEROS) consta de un estudio, en gallego y castellan, y 14 láminas, con 37 caballeros de Galicia de la Baja Edad Media (los más importantes) dibujados con sus correspondientes escudos y, en ocasiones, también con su sepulcro. Las láminas tienen el siguiente contenido:

  1.- Betanzos, s. XIV. Los hermanos Iohan Freyre de Andrade, Nuño Freyre de Andrade y Fernán Pérez de Andrade.
  2.- Betanzos (S. Francisco), s. XV. Aras Pardo; caballero de la familia Figueiroa, y el alabardero Pero Fernandes de Párega.
  3.- Santiago de Compostela (San Domingos de Bonaval). "Fernán Caao de Cordido" "o vello" (s. XIV) y "o mozo" (s. XV).
  4.- Juan do Campo (Santiago, Bonaval), s. XV. Nuño Freyre de Andrade "o mao" (Monfero, 1431). Ares Vázquez de Vaamonde (Sobrado, s. XV).
  5.- Diego Esquío (Neda, 1430) y Rodrigo Esquío (Xubia, Narón, s. XV).
  6.- Fernán Pérez de Andrade "o mozo" (Monfero, 1470), su hijo Diego de Andrade (Monfero, 1492) y su nieto Fernando de Andrade (Pontedeume, 1540).
  7.- Lugo, S. Francisco, s. XV. Pedro Fernández de Bolaño y Rodrigo Afonso de Saavedra.
  8.- Fernán Díaz de Ribadeneira (Lugo, Santo Domingo, s. XV) y un caballero desconocido (Lugo, s. XVI).
  9.- Diego García de Ulloa (Vilar de Donas, Palas de Rei, 1410), Diego de Lemos (Ferreira de Pantón, 1460) y Frey Álvaro de Quiroga (O Incio, s. XV).
  10.- Cabaleiros do s. XII-XIII (San Pedro de Rocas, Esgos, Ourense).
  11.- Ribadavia (Santo Domingo). Lourenzo Ares Loureiro (?), s. XIV; caballero de la familia Maldonado (s. XIV), y Pedro Vázquez de Puga (s. XVI).
  12.- Gonzalo de Puga (Ourense, S. Francisco, 1512), Juan de Noboa (Ourense, San Francisco, s. XVI) y Nuño González de Puga (Allariz, s. XVI).
  13.- Pontevedra (S. Francisco): Payo Gómez Charino (1295) y un caballero desconocido (s. XV).
  14.- Pontevedra, Santo Domingo, s. XV: Diego Álvarez de Soutomaior y Sueiro Gómez de Soutomaior. Tui, Santo Domingo, s. XV: un Soutomaior.

<