GRAVADOS/GRABADOS/ENGRAVING

{Músicos con organistrum (catedral de Santiago, s. XII} (1998-99). Augaforte/augatinta sobre plancha de cobre de 32x25 cm. Papel "Creysse France", 57x38 cm. Tirada:50}
M. con organistrum
  {Músicos con harpa e laúde (catedral de Santiago, s. XII) (1998-99). Augaforte/augatinta sobre plancha de cobre de 32x25 cm. Papel "Creysse France, 57x38 cm. Tirada: 50"}
M. con harpa e laúde
  {Músicos con salterio e fídula oval (catedral de Santiago, s. XII) (2000). Augaforte/augatinta sobre plancha de cobre de 32x25 cm. Papel "Creysse France", 57x38 cm. Tirada: 50}
M. salterio e fídula oval
  {Violinista de Lisboa (1998-99). Augaforte/augatinta (1998-99) sobre plancha de cobre de 32x25 cm. Papel "Creysse France", 57x38 cm.}
Violinista de Lisboa
{Deprendendo (1999). Xilografía, plancha de madeira de 30x20 cm. Papel "Creysse France", 57x38 cm. Tirada: 50 }
Deprendendo
  {Cruceiro de Melide (1998-99). Augaforte/augatinta sobre plancha de cobre de 32x25 cm. Papel "Creysse France", 57x38 cm. Tirada: 50}
Cruceiro de Melide
  {Rúa da Fonte de Unta (2000). Augaforte/augatinta sobre plancha de cobre de 32x25 cm. Papel "Creysse France", 57x38 cm. Tirada: 50}
Rúa da Fonte de Unta
  {De caza por Galicia e Portugal (s. XIV) (2000). Augaforte/augatinta sobre plancha de cobre de 32x25 cm. Papel "Creysse France", 57x38 cm. Tirada: 50}
De caza por Galicia e Portugal
{Conde de Barcelos (Tarouca, Portugal, s. XIV) (1998-99). Augaforte/augatinta sobre plancha de Zn de 32x25 cm. Papel "Creysse France". Tirada: 50}
Conde de Barcelos
  {Caza do cervo (capitel da igrexa de San Francisco, Lugo, s. XIV) (1998-99). Augaforte/augatinta sobre plancha de Zn de 32x25 cm. Tirada: 50}
Caza do cervo
   
{home azul con pombas}
Home azul con pombas
  {Carmen}
Carmen
  {Carmen (serie negra)}
Carmen (serie negra)
  {Costureira}
Costureira
{Muller no espello}
Muller no espello
{Nai}
Nai
{short description of image}
Nai (serie negra)
{short description of image}
Compañeiros
{short description of image}
Compañeiros (serie negra)
<