XENTE no CAMIÑO
Mostra itinerante de Alfredo Erias, organizada pola Excma. Deputación Provincial da Coruña (2005-2008)

 

Todas as imaxes son propiedade do autor, Alfredo Erias©,
polo que está prohibida a súa reprodución sen o seu consentimento expreso.
 


XENTE no CAMI
ÑO (I)
 


Homes do pobo
 
Donas
 
Cabaleiros
 
Clero
 

Músicos con arpa e fídula oval
 
Músicos con fídula oval e redoma
 
Músicos con organistrum
 
Raíña e emperatriz Berenguela
 

Fernando II e Alfonso IX
 
Raíña Ioana de Castro
 
Muller adúltera
 
Arcebispos de Compostela
 

Festa no pazo de Xelmírez -1-
 
Festa no pazo de Xelmírez -2-
 
Festa no pazo de Xelmírez -3-
 
Nuño Freyre de Andrade «o mao»
 

Cabaleiros Andrade dos ss. XV-XVI.
 
Cacería do porco bravo...
 
Peregrinos no camiño
 
Acróbatas

Calendario agrícola medieval -1-
 
Calendario agrícola medieval -2-
 
Calendario agrícola medieval -3-
 
Músicos da Coruña

Xente de Noia
 
Burgueses da Coruña
 
Matrimonio da Coruña
 
Dous notarios e unha dona, de Melide
XENTE no CAMIÑO (II)

<

VOLVER a PINTURA
Volver a INICIO