Todas as imaxes son propiedade do autor, Alfredo Erias©,
polo que está prohibida a súa reprodución sen o seu consentimento expreso.
 

XENTE no CAMIÑO (II)


Músicos do Pórtico da Gloria (I)
 
Músicos do Pórtico da Gloria (II)
 
Músicos con cítara,
salterio e redomas
 
Músicos con fídula oval,
arpa e redoma
 

Salvados
 
Condenados
 
Acróbatas (II)
 
Princesiña de Ourense
 

Paio Gómez Charino e a súa dona (Pontevedra)
 
Sepulcro de Fernán Pérez de
Andrade en Betanzos
 
Cacería do porco bravo nas Mariñas de Betanzos (II)
 
Cacería do porco bravo nas
Mariñas de Betanzos (III)
 

Lourenzo Ares Loureiro, cabaleiro de Ribadavia
 
Fernán Díaz de Ribadeneira
«o vello» (Lugo)
 
Frei Álvaro de Quiroga (O Incio, Lugo)
 
Pero Fernandes de Párega,
alabardeiro de Betanzos e a súa dona
 

Cabaleiro descoñecido de Ourense
 
Elvira de Novoa (Ourense)
 
«Juan de Noboa, vasallo del Rey et señor de la casa de Mançaneda» (Ourense)
 
Cabaleiro descoñecido de Lugo

Médico de Betanzos
 
O xurado de Betanzos,
Pero Martiz Reimóndez
 
Afonso de Carvallido e a súa dona, Clara Sanches
 
Xente de Noia (II)

Gaiteiro de Betanzos
 
Burgueses da Coruña
       

<