Posible Lourenzo Ares Loureiro (s. XIV, iglesia de Santo Domingo de Ribadavia)